Aanmelden voor Mentor Vlaardingen

Wat vragen we van je?


Foto: Ron van Rossum

 

De Mentee

Buiten enthousiast ondernemerschap stelt Mentor Vlaardingen de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een mentor:
  • Je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Je bedrijf bestaat maximaal 7 jaar.
  • Je bent gevestigd in Vlaardingen.
  • Je beschikt over de door de wet en de gemeente vereiste goedkeuringen (o.a. diploma’s en vergunningen) en een onder­nemersplan.
  • Je houdt je aan de afspraken die jij en je mentor met elkaar maken.


Wanneer je aan deze voorwaarden voldoet kun je in aanmerking komen voor een jaar lang gratis advies van een mentor. Als we na het intakegesprek tot een samenwerking komen, vragen we eenmalig een bijdrage van € 75, ­voor de administratieve verwerking van je gegevens.

Indien je nog niet over een ondernemersplan beschikt of inspiratie zoekt hiervoor, kun je je onder andere wenden tot de volgende websites:

https://www.rabobankstartproof.nl

https://qredits.nl/ondernemerstools/ondernemingsplan-schrijven/

http://www.imk-projecten.nl/starters/s_plan.htm

http://www.easystart.nl (betaald)


 
De Mentor

Wil je je als ervaren (Vlaardingse) ondernemer inzetten als mentor, beschik je over een luisterend oor, begrip voor de problemen van een kleinschalige ondernemer en wil je meedenken en adviseren? Als mentor ga je niet op de stoel van de ondernemer zitten, maar probeer je hem/haar met raad en daad bij te staan. Als je je als ondernemer/manager (gratis) beschikbaar wil stellen als mentor, herken je jezelf in grote lijnen in het volgende profiel:

  • ervaring met het ondernemen in het midden- en kleinbedrijf
  • enthousiasme en een goed inlevingsvermogen
  • communicatief en analytisch
  • bereidheid het eigen netwerk in te zetten
  • inzicht in het circuit van intermediaire organisaties ten behoeve van het MKB
Als mentor beschik je over voldoende tijd om aan een goede relatie te bouwen. Je kunt je affiniteit en specialisaties doorgeven aan het projectmanagement en daarmee zal bij het koppelen van vraag en aanbod rekening gehouden worden.


Gemeente Vlaardingen